Kontakt

Stockholms medicinska biobank

För frågor som gäller biobanksärenden

E-post: biobankstockholm@regionstockholm.se

Biobanksamordnare: Jeannette Lundblad Magnusson, Anna Leitgeb

Ändring av samtycke

Mottagare av blankett ”E1 Ändring av samtycke” Region Stockholm:

Regionalt Biobankscentrum
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Eugeniavägen 27, S3:04
171 76 Stockholm

OBS! Hit skickar du din ifyllda och underskrivna blankett om ditt prov har tagits i Region Stockholm.

Information till dig som är provgivare eller patient

För frågor som gäller E1-blanketter och ändring av samtycke, kontakta:

biobankscentrum@regionstockholm.se

RBC Stockholm-Gotland

För frågor som gäller RBC-ärenden
E-post: biobankscentrum@regionstockholm.se
RBC-chef: Linda Lindskog
E-biobanksansvarig: Emilia Nuorala

Studiecenter

Studiecenter kan hjälpa till med att förmedla stöd från Karolinska Universitetslaboratoriets (KUL) olika experter och forskare för rådgivning.

E-post: studiecenterlab.karolinska@regionstockholm.se
Länk till Studiecenters hemsida

Laura Goobar Larsson
Enhetschef Studiecenter
laura.goobar-larsson@regionstockholm.se
073-966 19 56

Pathology Core Facility Karolinska (PCFK)

För information och frågor om insamling av vävnadsprov och befintliga vävnadsprov:

E-post: puc-info.karolinska@regionstockholm.se

Länk till: Patologens hemsida

PreBio

För information & frågor om PreBio eller insamling av vätskeprov, kontakta:
kulbiobankochstudier.karolinska@regionstockholm.se

IT-frågor (Labware/Freezerpro)

För frågor som gäller Labware

E-post: biobankIT.karolinska@regionstockholm.se

För frågor som gäller FreezerPro

E-post: freezerpro.karolinska@regionstockholm.se

Studiekoordinatorer laboratoriemedicin
Studiekoordinatorer laboratoriemedicin vid funktion Medicinsk Diagnostik, Karolinska Universitetssjukhuset. För frågor kontakta oss via:

E-post: studiecenterlab.karolinska@regionstockholm.se

Du kan också kontakta oss direkt:

Sara Svenberg
Studiekoordinator mot Karolinska Universitetslaboratoriet
sara.svenberg@regionstockholm.se
072-59 911 90

Åsa Dikvall
Studiekoordinator mot Karolinska Universitetslaboratoriet
asa.dikvall@regionstockholm.se
072-58 234 03

Mona Alsabe
Studiekoordinator mot Karolinska Universitetslaboratoriet
mona.alsabe@regionstockholm.se
073-966 19 37

Eirini Tsiapali
Studiekoordinator mot Karolinska Universitetslaboratoriet
eirini.tsiapali@regionstockholm.se
070 272 6132

Kontaktuppgifter för ansökningar samt E1-blanketter för ändring av samtycke:

Stockholms medicinska biobank / Regionalt biobankscentrum
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Eugeniavägen 27, S3:04
171 76 Stockholm

OBS! Om ni vill skicka med bud, vänligen
kontakta oss innan ni postar budet!

Prov som ska till PKU-biobanken
skickas direkt till:

PKU-laboratoriet
CMMS, L7:05
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

Kontaktuppgifter

Linda Lindskog
Verksamhetschef Biobank och Studiestöd/ Chef RBC Sthlm-Got
linda.lindskog@regionstockholm.se
073-745 76 49

Jeannette Lundblad Magnusson
Enhetschef Stockholms Medicinska Biobank/Biobanksamordnare
jeannette.lundblad-magnusson@regionstockholm.se
072-598 13 18

Laura Goobar Larsson
Enhetschef Studiecenter
laura.goobar-larsson@regionstockholm.se
073-966 19 56

Jenny Björkström
Biobanksansvarig
jenny.bjorkstrom@regionstockholm.se
08-123 725 54