Kontakt

Stockholms medicinska biobank

För frågor som gäller biobanksärenden

E-post: biobankstockholm@regionstockholm.se

Tel: 08-517 725 52

Telefontid vardagar 9-15 (lunch 12-13)

RBC Stockholm-Gotland & Nej-talonger

För frågor som gäller RBC-ärenden
E-post: biobankscentrum@regionstockholm.se
Biobanksamordnare: Linda Lindskog
E-biobanksansvarig: emilia.nuorala@regionstockholm.se
Nej-talonger: 08-517 725 70

Studiecenter

Studiecenter kan hjälpa till med att förmedla stöd från Karolinska Universitetslaboratoriets (KUL) olika experter och forskare för rådgivning till kunderna.

E-post: studiecenterlab.karolinska@regionstockholm.se
Länk till Studiecenters hemsida

Laura Goobar Larsson
Chef Biobank och studier (BoS), Tf chef  Studiecenter (SC)
laura.goobar-larsson@sll.se
073-966 19 56

Patologens Forsknings- och Uttagscentrum

För frågor gällande befintliga prover från klinisk patolog, kontakta:

Kristofer Delfani
kristofer.delfani@regionstockholm.se
08–517 724 82

För information och frågor om insamling av vävnadsprov och befintliga vävnadsprov:

E-post: puc-info.karolinska@regionstockholm.se

Länk till: Patologens hemsida

PreBio

För information & frågor om PreBio, kontakta

Pernilla Grann
pernilla.grann@regionstockholm.se
08–517 72 338

För information & frågor om insamling av vätskeprov, kontakta
kulbiobankochstudier.karolinska@regionstockholm.se

ELSI Helpdesk

För etiska, legala & sociala frågor i samband med insamling och hantering av humana prov kan du vända dig till Biobank Sveriges nya tjänst ELSI Helpdesk
Länk: ELSI Helpdesk

Företag

För företagsfrågor, kontakta

Anna Leitgeb
anna.leitgeb@regionstockholm.se
08-517 742 81

Kristofer Delfani
kristofer.delfani@regionstockholm.se
08–517 724 82

Learn more about Biobanking – Guide to Biobanks in Sweden

IT-frågor (Labware/Freezerpro)

För frågor som gäller Labware

E-post: biobankIT.karolinska@regionstockholm.se

För frågor som gäller FreezerPro

E-post: freezerpro.karolinska@regionstockholm.se

Ansökningar & nej-talonger:

Stockholms medicinska biobank / Regionalt biobankscentrum, M8:01
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Eugeniavägen 43
171 76 Stockholm

OBS! Om ni vill skicka med bud, vänligen
kontakta oss innan ni postar budet!

Prov som ska till PKU-biobanken
skickas direkt till:

PKU-laboratoriet
CMMS, L7:05
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

Medarbetare

Linda Lindskog
Avdelningschef Biobank och Studiestöd (SMB,RBC,BoS,SC), Tf chef RBC, biobankssamordnare
linda.lindskog@regionstockholm.se
073-745 76 49

Laura Goobar Larsson
Chef Biobank och studier (BoS), Tf chef  Studiecenter (SC)
laura.goobar-larsson@regionstockholm.se
073-966 19 56

Jenny Björkström
Biobanksansvarig
jenny.bjorkstrom@regionstockholm.se
08-517 725 54

Jeannette Lundblad Magnusson
Tf chef SMB, Projektledare
jeannette.lundblad-magnusson@regionstockholm.se
072-598 13 18

Lennart Eriksson
Vice avdelningschef Biobank och Studiestöd, Medicinskt ansvarig
lennart.c.eriksson@regionstockholm.se
070–870 01 74

Tor Kranker Sjögren
Ärendekoordinator/Verksamhetsutvecklare
tor.kranker-sjogren@regionstockholm.se
08-517 725 70

Kristofer Delfani
Handläggare
kristofer.delfani@regionstockholm.se
08–517 724 82

Malin Malmström
Administratör/Ärendekoordinator
malin.c.malmstrom@regionstockholm.se
08-517 725 52

Emilia Nuorala
Handläggare/E-biobanksansvarig
emilia.nuorala@regionstockholm.se
08–517 725 02

Fanny Lindström
Handläggare/Uppdragsledare
fanny.lindstrom@regionstockholm.se
08-517 721 98

Pernilla Grann
Handläggare/Projektledare
pernilla.grann@regionstockholm.se
08–517 72 338

Anna Leitgeb
Uppdragsledare
anna.leitgeb@regionstockholm.se
08-517 742 81

Marija Armus
Samordnare
marija.armus@regionstockholm.se
08-517 724 67

Antonio Gallegos Rosende
Systemutvecklare/IT-kontakt
antonio.gallegos-rosende@regionstockholm.se
08–517 748 74

Alexander Hertzberg
Nationell Kommunikatör (Biobank Sverige)
alexander.hertzberg@regionstockholm.se
072-466 29 95