Kontakt

Stockholms medicinska biobank

För frågor som gäller biobanksärenden

E-post: biobankstockholm@regionstockholm.se

Tel: 08-123 725 52

Telefontid vardagar 9-15 (lunch 12-13)

Nej-talonger
Mottagare av Nej-talong Region Stockholm:

08-123 725 70
Karolinska Universitetssjukhuset
Regionalt Biobankscentrum
Eugeniavägen 27, S3:04
171 76 Stockholm

OBS! Hit skickar du din ifyllda och underskrivna nej-talong om ditt prov har tagits i Region Stockholm.

För frågor som gäller NEJ-talonger:

biobankscentrum@regionstockholm.se

RBC Stockholm-Gotland

För frågor som gäller RBC-ärenden
E-post: biobankscentrum@regionstockholm.se
Biobanksamordnare: Jeannette Lundblad Magnusson
E-biobanksansvarig: emilia.nuorala@regionstockholm.se

Studiecenter

Studiecenter kan hjälpa till med att förmedla stöd från Karolinska Universitetslaboratoriets (KUL) olika experter och forskare för rådgivning.

E-post: studiecenterlab.karolinska@regionstockholm.se
Länk till Studiecenters hemsida

Laura Goobar Larsson
Enhetschef Studiecenter
laura.goobar-larsson@regionstockholm.se
073-966 19 56

Pathology Core Facility Karolinska

För information och frågor om insamling av vävnadsprov och befintliga vävnadsprov:

E-post: puc-info.karolinska@regionstockholm.se

Länk till: Patologens hemsida

PreBio

För information & frågor om PreBio eller insamling av vätskeprov, kontakta:
kulbiobankochstudier.karolinska@regionstockholm.se

Företagsfrågor

För företagsfrågor, kontakta

Anna Leitgeb
anna.leitgeb@regionstockholm.se
08-123 742 81

Learn more about Biobanking – Guide to Biobanks in Sweden

IT-frågor (Labware/Freezerpro)

För frågor som gäller Labware

E-post: biobankIT.karolinska@regionstockholm.se

För frågor som gäller FreezerPro

E-post: freezerpro.karolinska@regionstockholm.se

Studiekoordinatorer kliniska studier bild (EKS)

Studiekoordinatorer inom kliniska studier bild (EKS) vid funktion Medicinsk Diagnostik, Karolinska Universitetssjukhuset. För frågor kontakta oss via:

E-post: rtg.klinprov.karolinska@regionstockholm.se

Telefonnummer (Expedition): 08-123 701 38

Studiekoordinatorer laboratoriemedicin
Studiekoordinatorer laboratoriemedicin vid funktion Medicinsk Diagnostik, Karolinska Universitetssjukhuset. För frågor kontakta oss via:

E-post: studiecenterlab.karolinska@regionstockholm.se

Du kan också kontakta oss direkt:

Sara Svenberg
Studiekoordinator mot Karolinska Universitetslaboratoriet
sara.svenberg@regionstockholm.se
072-59 911 90

Åsa Dikvall
Studiekoordinator mot Karolinska Universitetslaboratoriet
asa.dikvall@regionstockholm.se
072-58 234 03

Mona Alsabe
Studiekoordinator mot Karolinska Universitetslaboratoriet
mona.alsabe@regionstockholm.se
073-966 19 37

Eirini Tsiapali
Studiekoordinator mot Karolinska Universitetslaboratoriet
eirini.tsiapali@regionstockholm.se
070 272 6132

Ansökningar & nej-talonger:

Stockholms medicinska biobank / Regionalt biobankscentrum
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Eugeniavägen 27, S3:04
171 76 Stockholm

OBS! Om ni vill skicka med bud, vänligen
kontakta oss innan ni postar budet!

Prov som ska till PKU-biobanken
skickas direkt till:

PKU-laboratoriet
CMMS, L7:05
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

Medarbetare

Linda Lindskog
Verksamhetschef Biobank och Studiestöd/ Chef RBC Sthlm-Got
linda.lindskog@regionstockholm.se
073-745 76 49

Laura Goobar Larsson
Enhetschef Studiecenter
laura.goobar-larsson@regionstockholm.se
073-966 19 56

Jeannette Lundblad Magnusson
Enhetschef Stockholms Medicinska Biobank/Biobanksamordnare
jeannette.lundblad-magnusson@regionstockholm.se
072-598 13 18

Jenny Björkström
Biobanksansvarig
jenny.bjorkstrom@regionstockholm.se
08-123 725 54
Helena Lööw
Kvalitetssansvarig
helena.loow@regionstockholm.se
08-123 704 81
Tor Kranker Sjögren
Ärendekoordinator/Verksamhetsutvecklare
tor.kranker-sjogren@regionstockholm.se
08-123 725 70
Malin Malmström
Administratör/Ärendekoordinator
malin.c.malmstrom@regionstockholm.se
08-123 725 52
Emilia Nuorala
Handläggare/E-biobanksansvarig
emilia.nuorala@regionstockholm.se
08–123 725 02
Fanny Lindström
Handläggare/Uppdragsledare
fanny.lindstrom@regionstockholm.se
08-123 721 98
Marija Armus
Verksamhetssamordnare
marija.armus@regionstockholm.se
08-123 724 67
Antonio Gallegos Rosende
Systemutvecklare/IT-kontakt
antonio.gallegos-rosende@regionstockholm.se
08–123 748 74

Alexander Hertzberg
Nationell Kommunikatör (Biobank Sverige)
alexander.hertzberg@regionstockholm.se
072-466 29 95

Laura Svensson Larsson
Biomedicinsk analytiker
laura.svensson-larsson@regionstockholm.se
070-08 568 61
Hibo Giama
Biomedicinsk analytiker
hibo.giama@regionstockholm.se
072–45 638 34
Eva Huynh
Biomedicinsk analytiker
eva.huynh@regionstockholm.se
072- 598 13 83
Suzanne Radwann
Biomedicinsk analytiker
suzanne.radwan@regionstockholm.se
070-16 71 97

Joanna Swiderska
Ingenjör
joanna.swiderska@regionstockholm.se

Dennis Langenoja Glennklev
Ingenjör
dennis.langenoja-glennklev@regionstockholm.se

Barbro Bergkvist
Studiesupport
barbro.bergkvist@regionstockholm.se
070-48 463 90
Anna Eriksson
Laboratoriebiträde
anna.lin.eriksson@regionstockholm.se