Så ansöker du om biobanksprov i Stockholm

För att få tillgång till prov för forskning behöver du ansöka om ett biobanksavtal. I fem steg berättar vi hur processen går till vid Stockholms Medicinska Biobank och vad du behöver tänka på.

OBS! För läkemedelsprövningar som ansökts om via Clinical Trials Information System (CTIS), besök istället Biobank Sveriges webbplats

Steg 1: Du fyller i ansökningsblanketterna

Ladda ner senaste version av aktuell blankett från Biobank Sveriges webbplats.

Fyll i relevanta blanketter och mejla dem till Stockholm Medicinska Biobanks funktionsbrevlåda tillsammans med:

 • Beviljad grundansökan till etiken (och ev beviljade ändringsansökningar)
 • Etikprövningsmyndighetens beslut om godkännande
 • Forskningspersonsinformation (om relevant)
 • E-postadress till den/de som ska signera avtalet

biobankstockholm@regionstockholm.se

Lista aktuella blanketter
 • L1.1 – Vid inrättande av provsamling hos SMB
 • L1.2 – Vid utlämning av prov från SMB
 • L1a – uttag befintlig vävnad
 • L1b – uttag befintliga vätskeprover
 • L2a1, L2a2 eller L2a3 – MTA för prov som skickas för åtgärd utanför sjukvårdshuvudmannen

Ladda ner senaste version av aktuell blankett från Biobank Sveriges webbplats.

Förhandsgranskning

Biobanksansökan kan inte godkännas förrän etikgodkännandet finns. Biobank och Studiestöd erbjuder dock förhandsgranskning av din biobanksansökan, antingen parallellt som etikansökan hanteras av Etikprövningsmyndigheten eller innan etikansökan skickas till Etikprövningsmyndigheten.

För att genomföra en förhandsgranskning bör följande skickas till SMB:

 • Etikansökan
 • Relevanta blanketter för biobanksansökan
 • Forskningspersonsinformation (om relevant)

För stöd i processen se Vanliga frågor eller kontakta oss via biobankstockholm@regionstockholm.se för att boka ett rådgivningstillfälle.

Steg 2: Vi validerar din ansökan

Biobank och Studiestöd validerar din biobanksansökan och kontrollerar att all dokumentation som krävs för att initiera en granskning är bifogad.

Om något saknas blir du ombedd att komplettera din biobanksansökan, annars går den vidare till en handläggare. För att hålla tidsplanen är det viktigt att du återkommer inom utsatt tid (normalt 30 dagar).

Steg 3: Vi granskar biobanksansökan

En handläggare granskar nu din ansökan.

Vid granskningen kan ytterligare frågor eller behov av komplettering uppkomma, vi kontaktar dig i så fall på nytt.

När ansökan är komplett lämnas den vidare till biobanksansvarig för beslut.

Steg 4: Beslut om ansökan

Biobanksansvarig fattar beslut om biobanksansökan ska godkännas, godkännas med villkor eller avslås. Om ansökan godkänns signeras biobanksavtalet av alla parter.

Biobanksavtal signeras digitalt. Vid behov erbjuds wet-ink signering.

Om ansökan avslås kontaktas du inför ett sådant beslut av biobanksansvarige.

Steg 5: Din biobanksansökan är godkänd

Biobanksavtalet skickas till dig via e-post. Har du signerat original kommer avtalet via posten.

När du har mottagit ett fullständigt signerat biobanksavtal kan du påbörja provinsamlingen eller utlämningen av prov.

Kontakta oss vid frågor

E-post: biobankstockholm@regionstockholm.se

Telefon: 08-517 725 52

För övriga frågor om laboratorietjänster eller sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB)/PreBIO: kulbiobankochstudier.karolinska@regionstockholm.se