Så ansöker du om biobanksprov i Stockholm

För att få tillgång till prov för forskning behöver du ansöka om ett biobanksavtal. I fem steg berättar vi hur processen går till i Region Stockholm och vad du behöver tänka på.

För att få tillgång till prov för forskning behöver du skicka en ansökan till Stockholms Medicinska Biobank (SMB)/Regionalt biobankscentrum (RBC). Nedan har vi listat ansökningsprocessen i 5 steg:

Steg 1: Ansökan om biobanksprov påbörjas

Du som vill ansöka om tillgång till prov för forskning laddar ner aktuell blankett(er) från Biobank Sveriges hemsida . Dessa fyller du i, skriver ut och signerar (elektronisk signatur går bra – läs mer nedan) i lika många exemplar som det är parter i avtalet.

E-signering?

Om du vill e-signera dina blanketter, skickar du in dem osignerade till Stockholms Medicinska Biobank tillsammans med e-postadress till den/de som ska signera och ytterligare e-postadress till de du vill ska få en kopia på avtalet. På detta sätt kan vi göra eventuella justeringar under handläggningen av ärendet och sedan skicka ut dem för e-signering när allt är klart.

Läs mer om e-signering hos Stockholms Medicinska Biobank

Steg 1: Fortsättning

Skicka sedan din biobanksansökan inklusive bilagor till en av våra funktionsbrevlådor och med post tillsammans med:

  • signerad etikansökan (bilaga 0, 1 och 2),
  • Etikprövningsmyndighetens beslut om godkännande
  • forskningspersonsinformation

Funktionsbrevlådornas mailadresser:

E-postadress RBC/Multicenter: biobankscentrum.karolinska@regionstockholm.se

E-postadress SMB/Singelcenter: biobankstockholm.karolinska@regionstockholm.se

Postadress:
Stockholms medicinska biobank/
Regionalt biobankscentrum, S3:04
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Eugeniavägen 27
171 76 Stockholm

Vid intresse: Förhandsgranskning

Du kan skicka in din ansökan för förhandsgranskning och rådgivning även om du inte har ett beslut om godkännande från Etikprövningsmyndigheten. Däremot kan inte biobanksansökan godkännas förrän etikgodkännandet är klart. Läs mer om förhandsgranskning

Steg 2: Validering av ansökan

SMB/RBC validerar nu din ansökan. Du blir kontaktad via e-post om din ansökan saknar obligatoriska bilagor och uppgifter annars går ansökan vidare för granskning.

Vid behov: Komplettering av ansökan

Om en komplettering behövs kommer vi att kontakta dig om detta och be dig att inkomma med efterfrågad information. Det är viktigt att du återkommer inom utsatt tid (30 dagar), annars stängs din ansökan.

Steg 3: Granskning av ansökan

En handläggare granskar nu din ansökan. Vid granskningen kan ytterligare frågor eller behov av komplettering uppkomma, vi kontaktar dig i så fall på nytt. När ansökan är komplett lämnas den vidare till biobanksansvarig för beslut.

Steg 4: Beslut om ansökan

Biobanksansvarig tar beslut om att ansökan ska godkännas, godkännas med villkor eller avslås. Vi skickar sedan avtalet till dig via e-post och om vi har mer än ett originalexemplar av signerat avtal skickas detta också via post.

Steg 5: Din biobanksansökan är godkänd

När vi har godkänt din ansökan och du har fått tillbaka det fullständigt signerade biobanksavtalet kan du påbörja provinsamlingen.

Kom ihåg:

För uttag av vårdens biobanksprov

Om du planerar att hämta ut befintliga prover från en provsamling behöver du upprätta ett uttagsavtal. För att göra detta kontaktar du berörd verksamhet, i vanligaste fall Patologens forsknings- och uttagscentrum eller Mikrobiologen.

För sjukvårdsintegrerad insamling av biobanksprov

Om du planerar en insamling av sjukvårdsintegrerade biobanksprov behöver du kontakta Studiecenter för att upprätta ett avtal.

Har du frågor?

Kontakta oss:

E-post: biobankstockholm.karolinska@regionstockholm.se

Telefon: 08-517 725 52