Prislista

Biobank och Studiestöd har arbetat fram en uppdaterad prislista för 2024 som börjar gälla från och med 1 januari 2024 och som uppdaterats 21 december 2023. Du hittar aktuella uppgifter i tabellen nedan eller också i PDF-format:

Prislista Biobank och Studiestöd 2024 (PDF)

Price list Biobank and Study support 2024 (PDF)

OBS! vissa ytterligare prisjusteringar kan komma att ske i juli 2024.

För allmänna villkor hittar du information om villkor på karolinska.se

Biobanken
Biobanksansökan - övriga studier Nyinsamlade prov Befintliga prov
Biobanksansökan (Akademisk)*
- Förhandsgranskning
- Ändringsansökan/MTA
- Biobanksansökan som avskrivs**
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
Biobanksansökan (Sponsrad/Privat vårdgivare)
- Förhandsgranskning
- Ändringsansökan/MTA
- Biobanksansökan som avskrivs**
4900 kr
2500 kr
2500 kr
2500 kr
4900 kr
2500 kr
2500 kr
2500 kr
Biobanksansökan som är tecknad enligt Multicenterprincipen
- Förhandsgranskning
- Ändringsansökan/MTA

2500 kr
2500 kr

2500 kr
2500 kr
Biobanksansökan - kliniska prövningar Nyinsamlade prov Befintliga prov
Rådgivning inför biobanksansökan 0 kr 0 kr
Ny biobanksansökan (valid och granskad) 9000 kr 12 500 kr
Ny biobanksansökan som avskrivs** innan ansökan om klinisk prövning/prestandastudie blivit valid 0 kr 0 kr
Ny biobanksansökan som avskrivs** efter att ansökan om klinisk prövning/prestandastudie blivit valid 4500 kr 6250 kr
Ändringsansökan 4500 kr 6250 kr
Administrativ ändringsansökan som ej granskas 1400 kr 1400 kr
Överföringsansökan 0 kr 0 kr
Beslut inkl. handläggning (kostnad per biobanksavtal) 1400 kr 1400 kr
Kurs/Utbildning
Beställda föreläsningar av kursanordnare 5500 kr
Studiekoordinatorer Lab
Studiekoordinering
Uppstartsavgift för studie, 10h
(Ingår i priset: rådgivning, logistikplanering, intern samordning, offert och upprättande av avtal)
10 500 kr
Timkostnad för studie (För tid som tillkommer) 1050 kr/per påbörjad timme
Remissdesign 1050 kr/per påbörjad timme
Provlista 1050 kr/per påbörjad timme
Svarsrapport 1050 kr/per påbörjad timme
Laboratoriemedicinska analyser se nationell prislista (karolinska.se)
Studiecenter för Laboratoriemedicin
Insamling med sjukvårdsintegrerad biobankning (PreBio) Pris/Primärrör
Serum utan gel 5 ml Max 8 alikvoter x 200 µl REMP 132,25 kr
Serum med gel 5 ml Max 8 alikvoter x 200 µl REMP 132,25 kr
Serum utan gel 10 ml Max 16 alikvoter x 200 µl REMP 150,68 kr
EDTA, plasma 5 ml Max 8 alikvoter x 200 µl REMP 132,25 kr
EDTA, plasma 10 ml Max 16 alikvoter x 200 µl REMP 150,68 kr
EDTA, helblod (till DNA extraktion) primärrör 43,36 kr
Litiumheparin-plasma med gel, 5 ml Max 8 alikvoter x 200 µl REMP 132,25 kr
Natriumheparin-plasma, 5 ml Max 8 alikvoter x 200 µl REMP 132,25 kr
Natriumcitrat-plasma, 5 ml Max 8 alikvoter x 100 - 200 µl REMP 132,25 kr
Urin 10 ml Max 16 alikvoter x 200 µl REMP 150,68 kr
RNA PAXgene (helblod), 10 ml Primärrör 102,98 kr
RNA tempus (helblod), 10 ml Primärrör 43,36 kr
Feces Primärrör 65,04 kr
Saliv Primärrör 65,04 kr
Uttag av prover insamlade via sjukvårdsintegrerad biobankning (PreBio) Pris per rör
Uttag av alikvoter*** Per alikvot 20 kr ***
Uttag av primärrör*** Per prov 20 kr ***
Administrativ hantering av uttagsbeställning Per timme 1050 kr
Sjukvårdsintegrerad biobankning (PreBio) - övriga tjänster Pris
Utbildning Per timme 1050 kr
Framtagning av rapporter Per timme 1050 kr
Lagring av prover insamlade via Studiecenter för Laboratoriemedicin Pris
Mikrorör, REMP 200 µl Påbörjat år och rör 0,49 kr/alikvot
Primärrör ≤ 5ml (t.ex. helblod för DNA-extraktion) Påbörjat år och rör 3 kr/rör
Primärrör, > 5 ml (t.ex. Feces, Saliv) Påbörjat år och rör 6 kr/rör
Kryorör, ≤ 2 ml Påbörjat år och rör 1,30 kr/rör
Studiecenter Laboratoriet - Temporär lagring av studieprover Pris
Batchförvaring av prov Påbörjat år och rör 29kr/moderprov
Studiecenter Laboratoriet - Manuell hantering av studieprover Pris
Provhantering nivå 1 72,63 kr
Provhantering nivå 2 99,73 kr
Provhantering nivå 3 179,94 kr
Provhantering nivå 4 359,89 kr
Provhantering nivå 5 539,83 kr
Leukocyter, isolering av PBMC 1207,87 kr
Studiecenter Laboratoriet - övriga tjänster Pris
Etikettutskrift Pris per etikett 2,17 kr
Provlista för batchstudie Pris per timme 1050 kr
Remissutskrift Pris per remiss 8,74 kr
LÅDA provskickning 111,78 kr
Alla priser är exklusive moms.

Förtydligande om prislistan

* = Om studien är akademisk men samtidigt också en klinisk prövning eller prestandastudie, då gäller prislistan för kliniska prövningar och prestandstudier.

** = biobanksansökan kommer avskrivas om ansökan om klinisk prövning/prestandastudie förfaller, dras tillbaka eller avslås.

*** = Pris inklusive kostnad för materiell, torris och interna transporter mellan insamlingssiterna. Observera också att uttag av de första 1000 alikvoterna kostar 20 kr per alikvot. För uttag av alikvoter utöver de första 1000 alikvoterna är kostnaden istället 15 kr per alikvot.

befintliga prov = priset gäller om ansökan innehåller både befintliga prov och nyinsamlade prov samt om ansökan endast innehåller befintliga prov

För mer information, kontakta våra enhetschefer

Jeannette Lundblad Magnusson
Enhetschef Stockholms Medicinska Biobank/Biobanksamordnare
jeannette.lundblad-magnusson@regionstockholm.se
072-598 13 18

Laura Goobar Larsson
Enhetschef Studiecenter
laura.goobar-larsson@regionstockholm.se
073-966 19 56