Prislista

Biobank och Studiestöd har arbetat fram en prislista som böjar gälla från och med 1 juni 2022 och som uppdaterats 1 juli 2023. Du hittar aktuella uppgifter i tabellen nedan eller också i vår PDF:

Prislista Biobank och Studiestöd 2023 (PDF)

Price list Biobank and Study support 2023 (PDF)

Biobanken
Biobanksansökan Nyinsamlade prov Befintliga prov
Biobanksansökan Singelcenter (Akademisk)
- Förhandsgranskning
- Ändringsansökan/MTA
- Biobanksansökan som avskrivs*
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
Biobanksansökan Singelcenter (Sponsrad/Privat vårdgivare)
- Förhandsgranskning
- Ändringsansökan/MTA
- Biobanksansökan som avskrivs*
4400 kr
2000 kr
2000 kr
2200 kr
4400 kr
2000 kr
2000 kr
2200 kr
Biobanksansökan Multicenter (gäller före 1/7/2023)
- Förhandsgranskning
- Ändringsansökan/MTA
5000 kr
2500 kr
2500 kr
5000 kr
2500 kr
2500 kr
Kliniska prövningar Nyinsamlade prov Befintliga prov
Rådgivning inför biobanksansökan 0 kr 0 kr
Ny biobanksansökan (valid och granskad) 9000 kr 12 500 kr
Ny biobanksansökan som avskrivs* innan ansökan om klinisk prövning/prestandastudie blivit valid 0 kr 0 kr
Ny biobanksansökan som avskrivs* efter att ansökan om klinisk prövning/prestandastudie blivit valid 4500 kr 6250 kr
Ändringsansökan 4500 kr 6250 kr
Administrativ ändringsansökan som ej granskas 1400 kr 1400 kr
Överföringsansökan 0 kr 0 kr
Beslut inkl. handläggning (kostnad per biobanksavtal) 1400 kr 1400 kr
Kurs/Utbildning
Beställda föreläsningar av kursanordnare 5500 kr
Studiekoordinatorer Lab
Studiekoordinering
Uppstartsavgift för studie, 10h
(Ingår i priset: rådgivning, logistikplanering, intern samordning, offert och upprättande av avtal)
9500 kr
Timkostnad för studie (För tid som tillkommer) 950 kr/per påbörjad timme
Remissdesign 950 kr/per påbörjad timme
Provlista 950 kr/per påbörjad timme
Svarsrapport 950 kr/per påbörjad timme
Studiecenter för Laboratoriemedicin
Insamling med sjukvårdsintegrerad biobankning (PreBio) Pris/Primärrör
Serum utan gel 5 ml Max 8 alikvoter x 200 µl REMP 122 kr
Serum med gel 5 ml Max 8 alikvoter x 200 µl REMP 122 kr
Serum utan gel 10 ml Max 16 alikvoter x 200 µl REMP 139 kr
EDTA, plasma 5 ml Max 8 alikvoter x 200 µl REMP 122 kr
EDTA, plasma 10 ml Max 16 alikvoter x 200 µl REMP 139 kr
EDTA, helblod (till DNA extraktion) primärrör 40 kr
LiHep, plasma (med gel) Max 8 alikvoter x 200 µl REMP 122 kr
NaHep, plasma 5 ml Max 8 alikvoter x 200 µl REMP 122 kr
Citrat, plasma 5 ml Max 8 alikvoter x 200 µl REMP 122 kr
Urin 10 ml Max 16 alikvoter x 200 µl REMP 139 kr
RNA PAXgene, helblod 10 ml Primärrör 95 kr
RNA tempus, 10 ml Primärrör 40 kr
Feces Primärrör 60 kr
Saliv Primärrör 60 kr
Lagring av prover med sjukvårdsintegrerad biobankning (PreBio) Pris per rör
Alikvoter 200 µl REMP Påbörjat år och rör 0,49 kr
Helblodsrör till DNA extraktion, 5 ml Påbörjat år och rör 6 kr
RNA PaxGene, helblod 5 ml Påbörjat år och rör 6 kr
RNA tempus, helblod 10 ml Påbörjat år och rör 6 kr
Saliv Påbörjat år och rör 6 kr
Feces Påbörjat år och rör 6 kr
Uttag av prover med sjukvårdsintegrerad biobankning (PreBio)
Uttag av alikvoter** Per alikvot 20 kr
Uttag av primärrör** Per prov 20 kr
Administrativ hantering av uttagsbeställning Per timme 950 kr
Sjukvårdsintegrerad biobankning (PreBio) - övriga tjänster
Utbildning Per timme 950 kr
Framtagning av rapporter Per timme 950 kr
Studiecenter Laboratoriet - manuell hantering av studieprover Pris
Provhantering nivå 1 67 kr
Provhantering nivå 2 92 kr
Provhantering nivå 3 166 kr
Provhantering nivå 4 332 kr
Provhantering nivå 5 498 kr
Studiecenter Laboratoriet - temporär lagring av studieprover (max 2 år) Pris
Mottagning och lagring av Streckrör för cirkulerande cellfritt DNA Påbörjat år och moderrör 29 kr
Mottagning och Temporärt lagring av Saliv Påbörjat år och moderrör 29 kr
Mottagning och Temporärt lagring av Likvor Påbörjat år och moderrör 29 kr
Mottagning och Temporärt lagring av Nasak sekret/Nasopharinxsekret Påbörjat år och moderrör 29 kr
Mottagning och Temporärt lagring av Rektalsekret Påbörjat år och moderrör 29 kr
Mottagning och Temporärt lagring av Vaginalsekret Påbörjat år och moderrör 29 kr
Mottagning och Temporärt lagring av Bröstmjölk Påbörjat år och moderrör 29 kr
Mottagning och Temporärt lagring av Navelsträngsblod Påbörjat år och moderrör 29 kr
Mottagning och Temporärt lagring av Placenta Påbörjat år och moderrör 29 kr
Mottagning och Temporärt lagring av Fostervatten Påbörjat år och moderrör 29 kr
Mottagning och Temporärt Lagring av Plasma/serum Påbörjat år och moderrör 29 kr
Mottagning och Temporärt Lagring av Helblod Påbörjat år och moderrör 29 kr
Studiecenter Laboratoriet - övriga tjänster
Etikettutskrift Pris per etikett 2 kr
Provlista för batchstudie Pris per timme 950 kr
Remissutskrift Pris per remiss 8,3 kr
LÅDA provskickning 104 kr
Alla priser är exklusive moms.

Förtydligande om prislistan

* = biobanksansökan kommer avskrivas om ansökan om klinisk prövning/prestandastudie förfaller, dras tillbaka eller avslås.

** = Pris inklusive kostnad för materiell, torris och interna transporter mellan insamlingssiterna

befintliga prov = priset gäller om ansökan innehåller både befintliga prov och nyinsamlade prov samt om ansökan endast innehåller befintliga prov

För mer information, kontakta våra enhetschefer

Jeannette Lundblad Magnusson
Enhetschef Stockholms Medicinska Biobank/Biobanksamordnare
jeannette.lundblad-magnusson@regionstockholm.se
072-598 13 18

Laura Goobar Larsson
Enhetschef Studiecenter
laura.goobar-larsson@regionstockholm.se
073-966 19 56