Ny studie

Här ger vi dig en överblick hur du går till väga när du ska påbörja en ny studie som omfattar hantering av biologiska prov. Kontakta gärna Biobank och Studiestöd tidigt under planeringen av din nya studie.

För studier med biobanksprov

Om du ska påbörja en studie som innebär att inrätta en provsamling i Stockholms Medicinska Biobank (SMB) eller begäran om uttag från befintlig provsamling vid SMB, behöver du göra en biobanksansökan. Ifylld ansökan skickas med bilagor till funktionsbrevlådan för SMB .

E-post: biobankstockholm@regionstockholm.se

Tel: 08-123 725 52

Se också:

Så ansöker du om biobanksprov i Region Stockholm

För studie med laborativ studiekoordinering

Om du ska göra en studie som innebär hantering av biologiska prov erbjuder Biobank och Studiestöd  studiekoordinering. Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda för Studiecenter om du ska starta en studie och vill ha hjälp med något av följande:

  • Analysstudier hos laboratoriemedicin (analys, provtagning, provhantering)
  • Insamlingsstudier, sjukvårdsintegrerad biobankning, SIB (PreBio)
  • Registerstudier för uttag av laboratoriedata
  • Upprättande av avtal i samband med uttag av biologiskt material från:
    • ME Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM)
    • ME Klinisk mikrobiologi
    • ME Klinisk patologi och cancerdiagnostik (PCFK, Pathology Core Facility Karolinska)

E-post: studiecenterlab.karolinska@regionstockholm.se

Se också:

IT-frågor och IT-stöd

Biobank och Studiestöd använder sig av systemet FreezerPro för provhantering men arbetar också med andra IT-verktyg.

Läs mer om IT-stöd

För frågor:

Freezerpro – freezerpro.karolinska@regionstockholm.se

Labware och LIMS SMB – biobankit.karolinska@regionstockholm.se

 

För mer information

Pågående studie – Biobank och Studiestöd

Biobank och Studiestöds tjänster