Pågående studie

Här får du råd och stöd för din pågående studie. Oavsett om det gäller en ändringsansökan för ditt biobanksavtal, frågor till laboratoriet eller IT-stöd kan du här hitta en väg framåt.

Ändringar

Ändringsansökan till ditt biobanksavtal

Om du gör ändringar eller tillägg i din studie (t.ex. antal individer, provtyper eller förlängd studieperiod), kan det leda till att ditt biobanksavtal behöver uppdateras.  Ett biobanksavtal kan uppdateras genom att skicka in en ändringsansökan.

Om prov ska skickas för åtgärd till en organisation med annan huvudman än Region Stockholm ska SMB och mottagaren signera ett materialöverlåtelseavtal. (s.k. Material Transfer Agreement, MTA).

För att uppdatera ett biobanksavtal eller ordna med ett MTA för att skicka prov för åtgärd, kontakta följande:

Ändring av serviceavtal

Gäller din ändring insamlings-, analys- eller registerstudier, kontakta: Studiecenterlab.karolinska@regionstockholm.se

Ändring av samtycke för forskningsstudier

Om du som forskare behöver hjälp att hantera inkomna förfrågningar om ändring av samtycke, kontakta biobankscentrum@regionstockholm.se

Avslutsrapportering

Multicenterstudier vars avtal tecknats på blanketter med versionsnummer 5.7 eller tidigare, måste avslutsrapporteras till RBC. Blankett N3 används och kan laddas ner via Biobank Sveriges hemsida. Ifylld N3 skickas till funktionsbrevlåda nedan. Avslut registreras av oss och vi kontaktar dig om något är otydligt.

E-post: biobankscentrum@regionstockholm.se

Laborativ studiekoordinering

Våra studiekoordinatorer hjälper dig att hantera prov under studien gång. Om du har funderingar kring prov i din provsamlingar kan du vända dig till våra studiekoordinatorer.

Rapporter

Under en studies gång kan vi löpande ta fram saldorapporter, avstämningsrapporter eller annan information projektet behöver. Kontakta oss för mer information:

kulbiobankochstudier.karolinska@regionstockholm.se

Laboratoriet

Under en studies gång kan vi löpande hantera uttagsförfrågningar (utplock).

För mer information, kontakta kulbiobankochstudier.karolinska@regionstockholm.se

För övriga frågor om laboratorietjänster eller sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB)/PreBIO kontakta oss via kulbiobankochstudier.karolinska@regionstockholm.se och studiecenterlab.karolinska@regionstockholm.se

Läs mer om SIB/PreBio

Publicering av studieresultat

Verksamheten Biobank och Studiestöd behöver årligen rapportera statistik över antal studier, biobankprover och publikationer, därför får Biobank och Studiestöd gärna namnges i en publikation.

Vänligen meddela oss då tjänster tillhandahållna av Biobank och Studiestöd bidragit till vetenskapliga publikationer.

E-post: biobankstockholm@regionstockholm.se

Ett omnämnande av Biobank och Studiestöd får gärna även inkluderas vid publikation av forskningsresultat enligt följande:

”Vi önskar tacka verksamheten Biobank och Studiestöd vid Karolinska Universitetssjukhuset för service som bidragit till detta arbete.”

IT-frågor och IT-stöd

Biobank och Studiestöd använder sig av systemet FreezerPro för provhantering men arbetar också med andra IT-verktyg.

För frågor:

Freezerpro – freezerpro.karolinska@regionstockholm.se

Labware och LIMS SMB – biobankit.karolinska@regionstockholm.se

För mer information

Ny studie – Biobank och Studiestöd
Biobank och Studiestöds tjänster