Verksamheten Biobank och Studiestöd vid Karolinska Universitetssjukhuset behöver årligen rapportera statistik rörande studier, biobankprover och antalet publikationer. Vänligen meddela oss då tjänster tillhandahållna av Biobank och Studiestöd bidragit till vetenskapliga publikationer.

Ett omnämnande av Biobank och Studiestöd får gärna även inkluderas vid formell publikation av forskningsresultat enligt följande:

”Vi önskar tacka verksamheten Biobank och Studiestöd vid Karolinska Universitetssjukhuset för service som bidragit till detta arbete.”