Hoppa till huvudinnehåll

Biobank Sverige

Diarienummer
AKTNR 69-2068

Stockholms medicinska biobank och Regionalt biobankscentrum, Stockholm-Gotland är tillsammans med Karolinska Institutets biobank en del av det nationella samverkansorganet Biobank Sverige.  Biobank Sverige är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, universitet, näringsliv och patientorganisationer. Syftet är att bygga en gemensam nationell infrastruktur för biobankning och att därmed stärka förutsättningarna för lokal, sjukvårdsregional, nationell och internationell medicinsk forskning och bidra till en god diagnostik och behandling av patienter.

Den nationella styrgruppen för Biobank Sverige består av representanter utsedda av regiondirektörerna och rektorer för universitet med medicinsk fakultet samt representation från näringsliv och patientorganisationer. Styrgruppen är gemensam med den för Genomic Medicine Sweden (GMS).

Förutom styrgruppen finns inom Biobank Sverige en strategisk beredningsgrupp, arbetsutskott för regulatorisk och operativ biobanksservice och ett nationellt nätverk med regionernas biobankssamordnare.

Biobank Sverige arbetar för ett bättre resursutnyttjande bland vårdgivare, universitet, högskolor och industrier som har som uppdrag att hantera biobanksprov inom sin respektive verksamhet. Biobank Sverige arbetar också för att underlätta den hantering som följer av biobankslagens specifika krav på hälso- och sjukvården. Det kan exempelvis gälla information och samtycke samt tillhandahållande av prov för godkända ändamål.

Biobank Sverige är Sveriges nod i det europeiska nätverket Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium (BBMRI-ERIC). BBMRI-ERIC arbetar för en gemensam utveckling och gemensamt nyttjande av biobanker i Europa.

På biobanksverige.se  finns information om Sveriges biobanker, nationella mallar och dokument kopplat till biobanking.

 

2019-11-15