Den nationella biobanksinfrastrukturen Biobank Sverige har tagit fram nya digitala kurser.

  1. Ansökan – Kliniska prövning och prestandastudier
  2. Biobankslagen – delkurs: Forskningspersonsinformation (riktad mot övrig forskning)
  3. Biobankslagen – delkurs: Försökspersoninformation (riktad mot klinska prövningar)

Det finns fler kurser sedan tidigare som inkl. bl.a. när den nya biobankslagen gäller. 

Du hittar kurserna här på Biobank Sveriges hemsida