Den nationella biobanksinfrastrukturen Biobank Sverige har tagit fram en ny digital kurs om biobankslagen som förklarar när lagen ska tillämpas.

Kursen i sin helhet är helt kostnadsfri och vänder sig till dig som arbetar med forskning och kliniska prövningar som omfattar prov.

Kursen innehåller följande delmoment:

  1. Vilka prov omfattas av biobankslagen?
  2. Då tillämpas biobankslagen
  3. Då tillämpas inte biobankslagen
  4. Checklista biobankslagen
  5. Testa dig själv (frågor till kursen)

Du hittar kursen via Biobanksverige.se/utbildning eller via följande direktlänk:

Biobankslagen – delkurs: När gäller biobankslagen?