Förtur för ansökningar gällande studier kopplade till covid-19 gäller både hos Läkemedelsverket, Etikprövningsmyndigheten och inom Biobank Sverige. Läs mer på Biobank Sveriges webbplats