Biobank Sverige: Snabbspår för studier kopplade till covid-19

 

Förtur för ansökningar gällande studier kopplade till covid-19 gäller både hos Läkemedelsverket, Etikprövningsmyndigheten och inom Biobank Sverige. Läs mer på Biobank Sveriges nyhetssida:

Covid-19: Förturshantering av biobanksansökningar i samband med covid-19