I svenska biobanker finns prov och data från flera forskningsprojekt som kan användas för ytterligare forskning som utvecklas efter det att proven samlats in. Med hjälp av personnummerbaserade register går det exempelvis att studera riskfaktorer för (eller tidiga signaler på) sjukdom med hjälp av prov tagna innan dess att sjukdomen först upptäcktes. För att främja användandet av denna unika resurs har Biobank Sverige tagit fram en digital broschyr som både sammanfattar och förklarar fördelarna med 15 olika forskningsstudier. 

Du hittar broschyren på biobanksverige.se/forskning/befintliga-kohorter/