Den 27 januari arrangerar vi på Stockholms Medicinska Biobank en digital informationsträff och frågestund om den nya EU-förordningen för kliniska prövningar och hur detta påverkar biobanksansökningar lokalt (RBC Stockholm-Gotland).

Vill du delta?

Kontakta Jenny Björkström, Biobankansvarig Stockholms Medicinska Biobank

Jenny.bjorkstrom@regionstockholm.se

För mer information om kliniska prövningar och ansökningsprocesserna, se Biobank Sveriges webbplats