Hittas på länk: https://biobanksverige.se/utbildningar/biobankslagen-webbaserad-utbildning/

 

E-learningen är en grundläggande utbildning som grundar sig på material framtaget av Biobank Sverige. Projektet startades 2016 av Läkemedelsakademin/Apotekarsocieteten, ASCRO, Biobank Sverige och LIF.

Utbildningen har nu uppdaterats i enlighet med ny Biobankslagstiftning från 2019. En annan nyhet för 2020 är att aktörerna i projektet erbjuder utbildningen kostnadsfritt för alla i branschen.

Innehåll och format

  • Utbildningen är som förut 100 procent webbaserad och tar cirka 60 minuter att genomföra. Efter en kort kursutvärdering kan kursdiplom laddas ner.
  • Kort om biobankslagen – när gäller den?
  • Biobank – regelverk, inrätta, biobanksansvariges uppdrag, kvalitetshandbok
  • Provhantering – utlämna/skicka för analys, hantering, förvaring
  • Vad ska provgivaren samtycka till (utomlands, förvarandetid, destruera prov)
  • Olika avtal för tillgång till prov (singelcenter- och multicenterstudie)
  • Under studiens gång (väsentliga förändringar, kompletteringar, avslut)
  • Fall 1 – 5 (genomgång av olika typfall).

Målgrupp

Personer/organisationer som skriver biobanksansökningar.