[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Uppläst”]

Etikprövningsmyndigheten anger i ett pressmeddelande att de kommer göra förändringar i sin ärendehantering. Ärendehanteringssystemet Prisma kommer att lämnas då det inte ger det stöd som var avsikten. Ett nytt system ska upphandlas och ambitionen är att det ska finnas på plats under 2020. Under tiden kommer myndigheten använda en övergångslösning för att hantera etikprövningar. Prisma stängs för etikansökningar den 27 september.

Läs mer på Etikprövningsmyndighetens webbplats >>