Etikprövningsmyndigheten (EPM) kommer i månadsskiftet september/oktober 2021 att lansera ett nytt digitalt system kallat Ethix, för ansökning och handläggning.

Ambitionen är ett användarvänligt och effektivt system med ett helt digitalt flöde från ifyllande och signering av ansökan till mottagande av slutligt beslut. Systemet är utvecklat av Minso Solutions och är baserat på plattformen ResearchWeb. 

Ethix kommer nås genom en länk på EPMs webbplats där du också hittar mer information om systemet och hur EPM praktiskt gör för att införa det nya systemet där informationen som finns löpande kommer uppdateras under den närmaste tiden.

Viktiga datum: 

  • Den 23 september kl. 24.00 stänger EPM nuvarande ansökningssystem.
  • Den 4 oktober kl. 09.00 öppnar EPM det nya ansökningssystemet, Ethix.

 OBS! Mellan dessa datum kommer nya ansökningar inte att kunna lämnas in till Etikprövningsmyndigheten.

Införandet av det nya ansökningssystemet innebär ingen förändring gällande vilken information som krävs i ansökan. Däremot är ansökningsformuläret i Ethix mer utvecklat så att ansökan anpassar sig utifrån den information du lämnar i ansökan. Det går alltså bra att utforma ett utkast till ansökan i nuvarande blanketter och sedan återanvända dessa formuleringar under samma fråga i det nya formuläret. I Ethix kommer ansökan att signeras digitalt med hjälp av BankID av såväl ansvarig forskare som behörig företrädare för forskningshuvudmannen. 

Sprid gärna informationen! Vid frågor är du frågor är du välkommen att kontakta Etikprövningsmyndigheten:

e-post: registrator@etikprovning.se 

telefon: 010-475 08 00