Enkät om ditt ärende Biobank och Studiestöd

Svara gärna på nedanstående frågor om hanteringen av ditt ärende hos Stockholms medicinska biobank/ Regionalt biobankscentrum Stockholm Gotland. Dina svar är helt anonyma.

Om du önskar återkoppling/kontakt angående ditt ärende eller om du har några frågor får du gärna skicka ett mail till biobankstockholm@regionstockholm.se