Enkät om ditt ärende hos Stockholms medicinska biobank

Om du inte ser någon enkät nedan, prova i en annan webbläsare. Enkäten fungerar inte i Internet Explorer.

Svara gärna på nedanstående frågor om hanteringen av ditt ärende hos Stockholms medicinska biobank/ Regionalt biobankscentrum Stockholm Gotland. Dina svar är helt anonyma. Om du önskar återkoppling/kontakt angående ditt ärende eller om du har några frågor får du gärna skicka ett mail till biobankstockholm.karolinska@sll.se