Den nationella infrastrukturen Biobank Sverige kommer även detta år att arrangera digitala frågestunder kring den nya biobankslagen som trädde i kraft 1 juli 2023. Frågestunderna är en chans för dig att ställa frågor direkt till sakkunniga eller också bara lyssna in på aktuella diskussioner.

Följande datum är bokade för 2024 och fler kan tillkomma under året:

29 februari – IT-anpassningar
14 mars – Kliniska prövningar, ansökningsprocesser
23 maj – Föreskrifter & förändringar i implementering av lagen

Läs mer på biobanksverige.se