De nya EU-förordningarna gällande kliniska prövningar innebär förändrade processer för dig som vill utföra en klinisk prövning som omfattar biobanksprov. Biobank Sverige har tagit fram både aktuell information och nationella blanketter för de nya ansökningsprocesserna. Läs mer på biobanksverige.se/forskning/klinisk-provning