Från och med 1 augusti 2020 kommer blankett P2 att läggas till. Blankett P2 är till för att öka spårbarheten av prov i multicenterstudier. Den fylls i av alla ingående lokala prövare (även privata vårdgivare) och skickas till de lokala e-biobankerna efter att multicenteravtalet godkänts. Huvudansvarig (nationell) prövare behöver inte fylla i blanketten. Om det ingår flera site i samma region ska alla lokala prövare fylla i P2.

Exempel: Huvudansvarig prövare finns på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Studien går också på Danderyds sjukhus, Akademiska sjukhuset och Sahlgrenska. Lokal prövare på Danderyd fyller i P2 och skickar till e-biobanken i Stockholm. Lokal prövare på Akademiska fyller i P2 och skickar till e-biobanken i Uppsala och lokal prövare på Sahlgrenska fyller i P2 och skickar till e-biobanken i Göteborg.

Blanketten samt kontaktuppgifter till alla e-biobanker finns på http://biobanksverige.se/