SMB/RBC har ett fortsatt högt inflöde av ansökningar och reducerad bemanning pga covid-19 vilket gör att handläggningstiden är förlängd. Vårt mål är att ett beslut ska vara fattat inom 30 arbetsdagar från att ett komplett ärende inkommit men tyvärr kan det ta längre tid.

Vi har tyvärr inte möjlighet att göra förhandsgranskningar förutom när det gäller covid-19-relaterade studier.

För att underlätta handläggningen av ditt ärende finns sidan ”Tips för ansökan” där du kan läsa mer om vad du behöver tänka på inför etikansökan, utformningen av forskningspersonsinformationen och biobanksansökan.