[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Uppläst”]

Under sommaren förlängs handläggningstiden för ärenden till SMB/RBC. Det beror på en hög arbetsbelastning då inflödet av ärenden varit ovanligt stort under maj och juni samtidigt som semestrar leder till reducerad bemanning. Ett uppehåll i handläggningen av ärenden görs v30-31 då SMB/RBC har stängt.

I slutet av augusti flyttar vi till nya lokaler vilket innebär att den förlängda handläggningstiden kommer att pågå till mitten av september.

Glad sommar!