Hoppa till huvudinnehåll

Medarbetare

Diarienummer
AKTNR 49-1920
 
Lena Brynne
Chef SMB, RBC chef
lena.brynne@sll.se
Lennart Eriksson
Lennart Eriksson
Vice chef SMB
lennart.c.eriksson@sll.se

 

Robert Larsson
Juridisk biobankssamordnare
robert.larsson@sll.se
Mari Thiderman
Chefssekreterare
mari.k.thiderman@sll.se

 

Antonio Gallegos Rosende
Uppdragsledare
antonio.gallegos-rosende@sll.se

Jenny Björkström

Jenny Björkström
Uppdragsledare
jenny.bjorkstrom@sll.se
Fia Malmström
Processledare och kvalitetsansvarig
fia.malmstrom@sll.se
Kristofer Delfani
Kristofer Delfani
Kvalitetssamordnare
kristofer.delfani@sll.se
Malin Malmström
Administratör
malin.c.malmstrom@sll.se
Tor Kranker Sjögren
Administratör (studieledig)
tor.kranker-sjogren@sll.se

 

Johan Brynne
Administratör (vikarie)
johan.brynne@sll.se
Emilia Nuorala
Ärendekoordinator
emilia.nuorala@sll.se


Pernilla

Pernilla Grann
Ärendekoordinator
pernilla.grann@sll.se

Fanny

Fanny Lindström
Ärendekoordinator
fanny.lindstrom@sll.se

Carl-Johan

Calle Eggertsson Meyer
Ärendekoordinator
carl-johan.eggertsson-meyer@sll.se

 

Binyam Gherense
Systemutvecklare
binyam.gherense@sll.se

 

 

2019-04-01