Den nya EU-förordningen för kliniska prövningar av läkemedel (Clinical Trials Regulation, CTR) innebär förändrade processer för den som vill ansöka om tillgång till biobanksprov vid en klinisk prövning. Biobank Sverige har därför tillsammans med Läkemedelsakademin vid Apotekarsocieten uppdaterat sin kostnadsfria E-kurs för att förklara processen för biobanksansökan vid kliniska prövningar om läkemedel.

För mer information, besök Biobank Sveriges webbplats