Nordic Biobank Conference 2022 äger rum i Göteborg och arrangeras gemensamt av Danmark, Norge, Island, Finland och Sverige där Biobank Sverige står som värd.

Syftet med konferensen är att främja och inspirera till nordiska samarbeten inom biobankning och därmed stärka nordens konkurrenskraft inom biobanksområdet.

Uppdatering 2021-14-24:

På grund av den fortsatta pandemin och den ökade smittspridningen i Norden, har den nordiska styrgruppen valt att flytta fram Nordic Biobank Conference till den 6-8 september 2022.

För mer information, se nbc.biobanksverige.se

Nordic Biobank Conference - March 2022