Under 2022 går Karolinska Universitetssjukhuset över till en ny plattform för telefoni. Förändringen innebär att nummerserie 08–517 / 08-585 kommer att ersättas med 08-123. 

Förändringarna syns redan nu på vår kontaktsida