Efter en tidigare förstudie inom Biobank Sverige har flera regioner börjat erbjuda möjligheten att digitalt signera dokument. Stockholms Medicinska Biobank/RBC Stockholm-Gotland tillhör en av dessa regioner och kan sedan en tid tillbaka erbjuda digital signering för följande avtal:

  • Biobanksavtal: L1, L1a (L1b och L1c signeras enbart av biobanken – lägre komplexitet)
  • Biobanksavtal enligt multicenterprincipen: N1a, N2, N4
  • MTA: L2a1, L2a2, L2a3

För mer information, se Biobank Sveriges webbplats