I en ny rapport från Biobank Sverige betonas värdet av biobanker och prov men också betydelsen av att ha en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur. Rapporten nämner annat behovet av samverkan, utmaningarna kring covid-19 och varför Biobank Sverige behövs för Sveriges vård och forskning.

– Rapporten visar på betydelsen av Biobank Sveriges arbete och vikten av att det finns en funktion för lokal, sjukvårdregional och nationell samordning av Sveriges biobanker. Mycket av arbetet som görs är en grundförutsättning för andra satsningar exempelvis inom precisionsmedicin men det är lätt att glömma bort biobankernas betydelse, säger Sonja Eaker Fält – Ordförande Biobank Sveriges beredningsgrupp – i en kommentar på Biobank Sverige hemsida.

Läs mer på Biobanksverige.se – Därför behövs en långsiktig biobanksinfrastruktur