[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Uppläst”]

 

Biobank Sverige har tagit fram nya avtalsmallar för material transfer agreement (MTA) då humana prov skickas för analys inom Sverige eller utomlands. Tre nya mallar finns nu på Biobank Sverige – Alla dokument.

Mer information finns på Biobank Sverige och  i instruktionen till blanketterna K5 (pdf).