Biobank Sverige och SciLifeLab lanserar nu ett nationellt provsamlingsregister med information om biobanker samt provsamlingar med prov relaterade till covid-19.

Provsamlingsregistret syftar till att underlätta forskningen om covid-19 och stimulera till forskningssamarbeten. Forskare och företag över hela landet kan hitta provsamlingar relevanta för covid-19 forskning. Registret över provsamlingarna finns på COVID-19 Data Portal SWEDEN.

För mer information, se:

Provsamlingar publicerade i ”COVID-19 Data Portal SWEDEN” underlättar forskning om covid-19

https://www.scilifelab.se/news/database-on-covid-19-sample-collections-and-biobanks-launched