Ett nytt samarbetsavtal mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm/Karolinska Universitetssjukhuset banar väg för en samlad biobankinfrastruktur i Stockholm. Målet är en gemensam biobank i hela Region Stockholm vilket behövs för att göra Stockholmsregionen världsledande inom Life Science.

– Det närmare samarbetet kommer att gynna användarna, det vill säga forskare, läkemedelsföretag och kliniker, men framför allt kommer det i slutändan gynna patienterna – de som vi finns till för. Och det är även en förutsättning för att uppnå målet med Life Science-strategin, för utveckling av precisionsmedicin, för innovation och för forskning”, säger Clara Hellner, forskningsdirektör inom Region Stockholm.

– Karolinska Universitetssjukhuset är ett av världens ledande sjukhus. Väl fungerande strukturer som gör det möjligt att på ett ändamålsenligt sätt, systematiskt samla in, förvara och få tillgång till biobanksprover är en förutsättning för att uppnå en modern hälso- och sjukvård i framkant, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset.

– Karolinska Institutet ser ett tydligt ömsesidigt beroende för en välfungerande forskningsbiobank i Stockholm. Det finns stor potential inom samordning för ökad tillgänglighet, synlighet och leverans. Vi ser även att vi inom stockholmsregionen tillsammans kommer att flytta fram våra positioner ytterligare på den nationella arenan, i linje med den nationella Life Science-strategin, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet.

Läs hela pressmeddelandet – Viktigt steg mot gemensam biobank stärker forskning och akademi i Stockholmsregionen (karolinska.se)