Riksdagen röstade idag igenom en ny biobankslag som föreslås träda i kraft 1 juli 2023.

Du hittar mer information om nya lagen på riksdagens webbplats och på biobanksverige.se – https://biobanksverige.se/biobankslagen/ny-biobankslag/