Biobank Sverige arrangerar digitala frågestunder gällande den nya biobankslagen med fokus på forskning. Redan den 13 oktober arrangeras en första frågestund med fokus på tillgång till prov för forskning (exklusive klinisk prövning).

Har du frågor om tillgång till prov för forskning är du välkommen att skicka dessa redan idag till info@biobanksverige.se 

För mer information om frågestunderna, besök biobanksverige.se