Ändring av samtycke prov i biobank

Enligt biobankslagen har provgivare alltid rätt att ändra eller begränsa sitt samtycke för prov som bevaras i en biobank. Vi förklarar i fyra steg hur du går tillväga för att ändra eller begränsa ditt samtycke.

Steg 1: Ladda ner blankett E1 för ändring av samtycke

Om du vill ändra eller begränsa ditt samtycke för prov i biobank börjar du med att ladda ner aktuell E1-blankett ”Ändring av samtycke” från Biobank Sveriges webbsida.

Vilken blankett som du ska välja beror på vilket samtycke du vill ändra, exempelvis finns det olika blanketter för om det gäller ditt prov, ditt barns prov eller ett PKU-prov.

Ladda ner E1-blankett från Biobank Sveriges webbplats

Steg 2: Fyll i och skriv under blanketten

Du fyller i utvald blankett med relevanta uppgifter och väljer om du önskar att dina prover ska sparas i biobanken för vissa ändamål eller om du helt önskar återta ditt samtycke.

Du kan välja att spara prov (ja eller nej) för följande ändamål:

  • Framtida vård eller behandling
  • Utbildning, utveckling och kvalitetsarbete inom vården
  • Forskning
  • Produktframställning

Notera att: Om du väljer att svara ”nej” för samtliga alternativ kommer ditt sparade prov att förstöras och är i så fall ett beslut som inte går att ändra på senare. Dina val kommer att dokumenteras i din journal.

Dubbelkolla att du har fyllt alla nödvändiga uppgifter korrekt.

Steg 3: Du skickar in E1-blanketten

Efter att du har fyllt i din blankett för ändring av samtycke skickar du den till oss på nedanstående adress:

Regionalt biobankscentrum Stockholm-Gotland
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Eugeniavägen 27, S3:04
171 76 Stockholm

Om ditt prov har tagits i en annan region är det inte till oss utan till den regionens biobank som du ska skicka ditt prov.

Undantaget gäller PKU-prov som hanteras av oss var än i landet som det har tagits.

Steg 4: Vi registrerar ditt ärende och utför begärd ändring

När din blankett har nått oss registrerar vi ditt ärende i vårt lokala IT-system och kontaktar berörda laboratorier för vidare handläggning av ditt samtycke. Laboratoriet registrerar ändringen av ditt samtycke i sitt laboratorieinformationssystem.

Om du helt har återtagit ditt samtycke

Om du helt återtagit ditt samtycke och prov inte ska finnas kvar, då utför laboratoriet en kassation (förstörelse) av prov enligt ditt önskemål. Vi får därefter återkoppling från det berörda laboratoriet att önskad samtyckesändring och kassering är utförd varpå vi avslutar ditt ärende hos oss.