Biobank och Studiestöd kommer vid årsskiftet att uppdatera prislistorna för hela verksamheten. Justerade priser börjar att gälla från och med 1 januari 2023.

Inför det nya året kommer våra priser att uppdateras i enlighet med Karolinska Universitetssjukhusets forskningsprislista. Notera att vissa operativa tjänster som tidigare varit kostnadsfria nu avgiftsbeläggs.

Viktigt att betona är att prisförändringen i sig gäller enbart våra tjänster inom studiekoordinering eftersom biobanken redan har justerat prislistan.

Se aktuell prislista

Varför sker en prishöjning för studiekoordinering?

Vi anpassar priserna efter Karolinska Universitetssjukhusets forskningsprislista för 2023.

Hur påverkar den nya prislistan pågående studier med tecknade tjänsteavtal?

Pågående studier med ett tecknat tjänsteavtal för provhantering påverkas inte direkt av de nya priserna förrän en eventuell förlängning av tjänsteavtal. En indirekt påverkan gäller dock sjukvårdsintegrerad biobankning (Prebio), se frågan nedanför.

Kommer jag att faktureras retroaktivt?

Nej, det kommer du inte. Däremot kommer vi från och med årsskiftet att ta betalt för bland annat frysförvaring och insamling av prov (PreBio), vilket gör att du som exempelvis har prov sparade hos oss kommer att få börja betala för förvaringen från och med 1 januari 2023.

För generella frågor, kontakta:

Laura Goobar Larsson, Enhetschef Studiecenter

laura.goobar-larsson@regionstockholm.se
073-966 19 56

Jeannette Lundblad Magnusson, Enhetschef Stockholms Medicinska Biobank

jeannette.lundblad-magnusson@regionstockholm.se
072-598 13 18