Biobank och Studiestöd kommer vid årsskiftet att uppdatera prislistorna för hela verksamheten. Justerade priser börjar att gälla från och med 1 januari 2023.

Inför det nya året kommer våra priser att uppdateras i enlighet med Karolinska Universitetssjukhusets forskningsprislista. Notera att vissa operativa tjänster som tidigare varit kostnadsfria nu avgiftsbeläggs.

Viktigt att betona är att prisförändringen i sig gäller enbart våra tjänster inom studiekoordinering eftersom biobanken redan har justerat prislistan. Du hittar aktuell prislista längst ner på denna sida.

Varför sker en prishöjning för studiekoordinering?

Vi anpassar priserna efter Karolinska Universitetssjukhusets forskningsprislista för 2023.

Hur påverkar den nya prislistan pågående studier med tecknade tjänsteavtal?

Pågående studier med ett tecknat tjänsteavtal för provhantering påverkas inte direkt av de nya priserna förrän en eventuell förlängning av tjänsteavtal. En indirekt påverkan gäller dock sjukvårdsintegrerad biobankning (Prebio), se frågan nedanför.

Kommer jag att faktureras retroaktivt?

Nej, det kommer du inte. Däremot kommer vi från och med årsskiftet att ta betalt för bland annat frysförvaring och insamling av prov (PreBio), vilket gör att du som exempelvis har prov sparade hos oss kommer att få börja betala för förvaringen från och med 1 januari 2023.

För generella frågor, kontakta:

Laura Goobar Larsson, Enhetschef Studiecenter

laura.goobar-larsson@regionstockholm.se
073-966 19 56

Jeannette Lundblad Magnusson, Enhetschef Stockholms Medicinska Biobank

jeannette.lundblad-magnusson@regionstockholm.se
072-598 13 18

Prislista Studiecenter för Laboratoriemedicin Antal alikvoter samt alikvotvolym Pris
Insamling med sjukvårdsintegrerad biobankning (PreBio)
Serum utan gel 5 ml 8 alikvoter x 200 µl REMP 122
Serum utan gel 10 ml 16 alikvoter x 200 µl REMP 139
EDTA, plasma 5 ml 8 alikvoter x 200 µl REMP 122
EDTA, plasma 10 ml 16 alikvoter x 200 µl REMP 139
EDTA, helblod till DNA extraktion primärrör 40
LiHep, plasma (med gel) 8 alikvoter x 200 µl REMP 122
NaHep, plasma 8 alikvoter x 200 µl REMP 122
Citrat, plasma (glas) 8 alikvoter x 200 µl REMP 122
Urin 16 alikvoter x 200 µl REMP 138
PAXgene, helblod Primärrör 95
RNA tempus Ny 40
Lagring med sjukvårdsintegrerad biobankning (PreBio) Pris per rör
Alikvoter 200 µl REMP Påbörjat år och rör 0,49
Helblodsrör DNA Påbörjat år och rör 6
RNA PaxGene Påbörjat år och rör 6
RNA tempus Påbörjat år och rör 6
Saliv Påbörjat år och rör 6
Feses Påbörjat år och rör 6
Uttag av prover med sjukvårdsintegrerad biobankning (PreBio)
Uttag av alikvoter kr/alikvot 20
Uttag av helblod helblod kr/prov 20
Administrativ hantering av uttagsbeställning Projekttid 950
Sjukvårdsintegrerad biobankning (PreBio) - övriga tjänster
Utbildning Projekttid 950
Framtagning av rapporter Projekttid 950
Studiecenter Laboratoriet manuell hantering av studier Pris per primärrör
Mottagning och Temporärt lagring av Streckrör för cirkulerande cellfritt DNA Påbörjat år och moderrör 29
Mottagning och Temporärt lagring av Saliv Påbörjat år och moderrör 29
Mottagning och Temporärt lagring av Likvor Påbörjat år och moderrör 29
Mottagning och Temporärt lagring av Nasak sekret/Nasopharinxsekret Påbörjat år och moderrör 29
Mottagning och Temporärt lagring av Rektalsekret Påbörjat år och moderrör 29
Mottagning och Temporärt lagring av Vaginalsekret Påbörjat år och moderrör 29
Mottagning och Temporärt lagring av Bröstmjölk Påbörjat år och moderrör 29
Mottagning och Temporärt lagring av Navelsträngsblod Påbörjat år och moderrör 29
Mottagning och Temporärt lagring av Placenta Påbörjat år och moderrör 29
Mottagning och Temporärt lagring av Fostervatten Påbörjat år och moderrör 29
Mottagning och Temporärt Lagring av Plasma/serum Påbörjat år och moderrör 29
Mottagning och Temporärt Lagring av Helblod Påbörjat år och moderrör 29
Studiecenter Laboratoriet - övriga tjänster
Provhantering nivå 1 1 provhanteringsmoment 67
Provhantering nivå 2 2 provhanteringsmoment 92
Provhantering nivå 3 3 provhanteringsmoment 166
Provhantering nivå 4 4 provhanteringsmoment 332
Provhantering nivå 5 5 eller fler provhanteringsmoment 498
Etikettutskrift 2
Leukocyter, isolering av PBMC 1119
Provlista för batchstudie Pris per timme 950
Projekttid - ex. framtagning av manualer, svarsrapporter, mm. Pris per timme 950
Remissutskrift Pris per remiss 8,3
LÅDA provskickning 104
Alla priser är exklusive moms.