Regeringen föreslår i en proposition att den nuvarande biobankslagen från 2003 ska ersättas av ny lagstiftning, denna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Det nya lagförslaget ska främja forskning och vård, minska onödig administration samtidigt som skyddet för provgivare behålls.

Behovet av en ny biobankslag är tydligt och socialminister Lena Hallengren citeras så här i regeringens pressmeddelande:

– I Sverige finns över 150 miljoner sparade prover i så kallade biobanker. Proverna är otroligt viktiga för forskning och för vården, bland annat när det gäller sjukdomar som cancer. Nu uppdaterar och förnyar vi en 20 år gammal lagstiftning för att minska onödig administration.

Du hittar hela pressmeddelandet och lagrådsremissen på Regeringens webbplats – Ny biobankslag ska underlätta forskning och vård – Regeringen.se