Regeringen beslutar om en lagrådsremiss där man föreslår att den nuvarande biobankslagen från 2003 ska ersättas av ny lagstiftning. Det nya lagförslaget från regeringen ska främja forskning och vård, minska onödig administration samtidigt som skyddet för provgivare behålls.

Behovet av en ny biobankslag är tydligt och socialminister Lena Hallengren citeras så här i regeringens pressmeddelande:

– Biobanker är viktiga för forskningen och för vården, bland annat när det gäller sjukdomar som cancer. Den nuvarande biobankslagen är snart tjugo år gammal och den behöver uppdateras.

Du hittar hela pressmeddelandet och lagrådsremissen på Regeringens webbplats – Ny biobankslag ska underlätta forskning och vård – Regeringen.se