Under sommaren förlängs handläggningstiden för ärenden till SMB/RBC eftersom semestrar leder till reducerad bemanning. Reducerad bemanning gäller under veckorna 28-34.

Glad sommar!

rhododendron