Labware LIMS

[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Uppläst”]

Labware LIMS

Biobanksprov som samlas in inom den sjukvårdsintegrerade biobankningen (PreBio) registreras i Labware. Labware är ett skräddarsytt LIMS-system för att stödja spårbarhet av biobanksprov. Systemet är integrerat med alikvoteringsrobotar och plockrobot och kommer att integreras med ett robotiserat fryslager som är under uppbyggnad på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Labware:

Garanterar spårbarhet av prov
Lagras på provsamlings-ID
Unika prov-ID
Studie- och projekthantering
Säker lagring av data
Provloggning
Test och analyser
Samtyckeshantering
Lagringskontroll
Stödjer PreBio- processen
Integration med plockrobot och senare även robotiserat fryslager
Integration med alikvoteringsrobot