PreBio – Insamling: Vätska

[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Uppläst”]

Starta insamling i PreBio – Vätska

Den dokumentation som behövs och som Stockholms medicinska biobank erbjuder service och vägledning för, vid start av insamling i PreBio är:

  • En godkänd etikansökan
  • Ett provsamlingsavtal med Stockholms medicinska biobank
  • Ett PreBio-avtal med Studiecenter vid Karolinska Universitetslaboratoriet.

Bild över insamlingsflödet

En förutsättning för själva insamlandet i PreBio är att berörda prövare har tillgång till journalsystemet Take Care. När ett PreBio-avtal satts upp tilldelas man access till beställningskatalogen för biobanksprover och man får en studiekombika.

För mer information kring hur man upprättar ett provsamlingsavtal, se ansökan.
För mer information kring upprättande av PreBio-avtal och prisuppgifter kontakta Studiecenter.
Provtagningsinstruktioner för PreBio-insamling, se Provtagningsanvisningar PreBio.

Kontakta gärna oss i god tid innan planerat startdatum för att vi ska kunna ge er bästa möjliga service.