PreBio – Uttag: Vätska

 Hur går jag tillväga?

Beskrivning av uttagsflödet

Steg 1 Kontakta SMB

Ni meddelar SMB att ni önskar göra ett uttag ur PreBio. Ni kommer att behöva fylla i en Uttagsbeställning där ni ska beskriva vilka prov ni önskar ta ut. I samband med detta görs även en kontroll av ert provsamlingsavtal. Om prov ska skickas för analys utanför sjukvårdshuvudmannen bistår vi vid upprättandet av Material Transfer Agreements (MTA). Tidsåtgången för detta steg varierar beroende på hur omfattade kompletteringar som behövs varför vi rekommenderar att ni planerar ert uttag i god tid. Det är först när det är säkerställt att all dokumentation finns på plats som planeringen för uttag kan påbörjas.

Steg 2 Sektionen Biobank och Studier kontaktar er

I detta steg lägger vi tillsammans den logistiska planen kring uttaget utifrån era önskemål om hur ni vill ha ut era prov och medföljande data. Nu fastställs omfattningen av uttaget och offert kan lämnas. Även tidsplanen för uttaget fastställ i detta steg. Vi önskar i detta steg få in en elektronisk fil med varje individs personnummer och unika StudieID/ forskningspersonsID. Filen ska överlämnas till oss på en USB-sticka.

Steg 3 Nu plockar vi era prover

Tidsåtgången för att plocka proverna beror på hur många rackar och hanteringssiter som proven är utspridda på samt huruvida ni vill ha era prov sorterade i viss ordning eller inte.  Proverna plockas sedan manuellt eller automatiserat.

Steg 4 Proven är klara för överlämning

Ni bestämmer själv om ni vill hämta proverna eller om de ska skickas direkt till analyserande lab. Vid skickning av prover åligger det kunden att organisera transporten.

Kontakta gärna oss för vidare information:

SMB: biobankstockholm.karolinska@sll.se
Biobank och Studier: kulbiobankochstudier.karolinska@sll.se, tel. 08-425 186 70
Ange alltid provsamlingsID i ämnesraden.