Steg-för-steg-guide: Uttag av PreBio vätskeprover

Uttag av biobanksprov hanteras i turordning enligt fastställd process. Hur lång tid ett uttag tar att leverera varierar med uttagets storlek och komplexitet och antal ärenden i kö vid uttagsförfrågan. På denna sida har vi summerat den övergripande processen för uttag av PreBio vätskeprov.

Schematisk processbild uttag av vätskeprov prebio.

Steg 1: Skicka uttagsförfrågan till Studiecenter för Laboratoriemedicin

Meddela Studiecenters funktionsbrevlåda om avsikten att genomföra uttag av prover från biobanken. Ansvarig forskare eller annan berättigad part fyller i en officiell uttagsbeställning som tydligt specificerar omfattningen av uttaget. I samband med detta genomför Stockholms medicinska biobank en granskning av ert provsamlingsavtal. Om proverna ska skickas för analys utanför sjukvårdshuvudmannen, hjälper Stockholms medicinska biobank med att upprätta Material Transfer Agreements (MTA). Tidsåtgången för detta steg varierar beroende på nödvändiga kompletteringar, därför rekommenderas att planera uttaget i god tid.

Steg 2: Studiecenter för Laboratoriemedicin kontaktar er

Studiecenter initierar ett uttagsmöte mellan studien, regulatorisk handläggare samt eventuellt mottagande analyslaboratorium. I detta steg planeras logistiken för uttaget i enlighet med studieförfrågan, inklusive provsortering och medföljande data. Återstående frågor klargörs så att alla parter har samma uppfattning om vad som skall göras.

Studien ombeds inkomma med ett USB-minne med en lista innehållande personnummer, motsvarande internt studie-ID/forskningsperson-ID och om möjligt provtagningsdatum, på de individer vars prover ska ingå i uttaget. Uttagets omfattning fastställs därefter och en uppskattning av tidsåtgång och kostnader för uttaget tillhandahålls för studiens godkännande. För att fortsätta med nästa steg av uttagsprocessen måste studien godkänna kostnadsestimatet.

Steg 3: Utplock av prover från biobanken

Tiden som krävs för uttaget varierar beroende på antalet prover, vilken site/siter de finns förvarade samt om proverna ska sorteras på ett visst sätt eller inte. Proverna plockas automatiserat med obruten fryskedja.

Steg 4: Proverna är redo för överlämning

Studiecenter informerar studien när prov är leveransklara och det är studiens ansvar att organisera transport av de utplockade proverna. Möjligheten finns att själv hämta proverna, använda en budtjänst eller låta proverna skickas direkt till det laboratorium där de ska analyseras. 

Kassering av prover som har samlats in via PreBio

När prover som har samlats in inom studien ska kasseras, exempelvis när forskningsdeltagaren väljer att avsluta sin medverkan i studien, används en särskild blankett för detta ändamål. Ladda ner blanketten för kassering av prover. Denna blankett är avsedd för den ansvariga forskaren, som fyller i den, undertecknar den och postar den fysiskt till följande adress:

Stockholms medicinska biobank/Regionalt biobankscentrum,

S3:04 Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Eugeniavägen 27,

171 76 Stockholm.