Biobank och Studiestöd kommer vid årsskiftet att uppdatera prislistorna för hela verksamheten. Justerade priser börjar att gälla från och med 1 januari 2024.

Inför det nya året kommer våra priser att uppdateras i enlighet med Karolinska Universitetssjukhusets forskningsprislista. OBS! vissa ytterligare prisjusteringar kan komma att ske i januari.

Du hittar aktuell prislista för 2024 här – https://biobankstockholm.se/tjanster/prislista/