Biobank och Studiestöd har uppdaterat prislistan för kliniska prövningar. Justerade priser börjar att gälla från och med 1 juli 2024.

Biobank Sverige har uppdaterat den nationella prislistan för kliniska prövningar. Vi har därmed justerat den lokala prislistan i enlighet med detta. 

Du hittar aktuell prislista här – https://biobankstockholm.se/tjanster/prislista/