Etikprövningsmyndigheten har publicerat en ny vägledning om etikprövning av forskning på människor, vilket bland annat innefattar information om nya biobankslagen. Vägledningen är utformad som ett utbildningsmaterial (PDF) och tar exempelvis upp frågor som:

  • Vad behöver jag tänka på när jag planerar min forskning?
  • När måste jag ansöka om etikprövning?
  • Hur ska jag göra för att ansöka om etikprövning?
  • Vad behöver jag tänka på efter ett beslut?

Du hittar materialet på Etikprövningsmyndighetens webbplats