Under senare tid har vi fått in många frågor kring vilken blankett som ska användas vid val av MTA-mall. Kort sagt är valet av MTA blankett beroende av upplägget i er studie, se nedan:

  • L2a1 används om det är olika huvudmän för sjukvårdshuvudmannen och forskningshuvudmannen. Ex. Region Stockholm är sjukvårdshuvudman och Karolinska Institutet är forskningshuvudman.
  • L2a2 används när det är en sponsor i studien. Ex. ett företag
  • L2a3 används när det är samma huvudman för sjukvårdshuvudmannen och forskningshuvudmannen.

Se gärna fler svar på vanligt återkommande frågor här:

https://biobankstockholm.se/fragor-svar/