Just nu pågår ett internt arbete för att förbättra vår service och kommunikation. Bland annat har vi slagit ihop fyra enheter inom Karolinska Universitetssjukhuset som tillsammans utgör en nybildad verksamhet kallad Biobank och Studiestöd.

Vi kommer också att modernisera och utveckla vår webbplats för att förenkla för dig som användare men också för att förbättra vårt stöd.

Har du frågor?

Tveka inte att höra av dig till ansvarig chef – Linda Lindskog, linda.lindskog@sll.se, 073 74 57 649

Övergripande beskrivning av varje enskild enhet inom Biobank och Studiestöd:

SMB (Stockholms Medicinska Biobank)

Är region Stockholms biobank (registreringsnummer 914 hos IVO) och ansvarar för biobankprov och provsamlingar inom regionens vård och forskningsverksamhet. SMB förhandsgranskar, handlägger och beviljar ansökningar om tillgång till prov eller provsamlingar för vård och forskning. Verksamhetens huvudsakliga ansvarsområden omfattar

 • Förhandsgranskning och rådgivning inför ansökan
 • Handläggning av biobankansökningar och upprättning av biobankavtal (insamling eller tillgång till befintliga prov) enligt angivna mallar
 • Provsamlingsavtal singelcenter
 • Material Transfer Agreement (MTA)
 • Samordning frysar/fryshotell
 • Besluta om uttag och utlämning av prov (efter godkännande av provsamlingsansvarige)
 • Administrera Region Stockholms biobank med nr 914 hos IVO

RBC (Regionalt biobankscentrum Stockholm-Gotland)

Är sjukvårdsregion Stockholm-Gotlands (registreringsnummer 772 hos IVO) service- och kompetensorgan i biobanksfrågor. Enheten stöttar forskare, vårdgivare, allmänhet, enskilda provgivare och övriga intressenter i frågor rörande hantering av biobankprov, biobankslagen och samtycke. Verksamhetens huvudsakliga ansvarsområden omfattar

 • Medicolegal rådgivning och utbildning
 • Information till patienter och allmänhet
 • NEJ-talonger (samtyckesärenden)
 • Sjukvårdsregional representation i NBR (Nationella Biobanksregistret)
 • Handläggning och beslut om multicenteravtal samt utlämning av prover i multicenterstudier (MCS)
 • Stockholms E-biobank (registreringsnummer 772 hos IVO)
 • Sjukvårdsregional representation i Biobank Sveriges arbetsutskott för regulatoriska frågor

Studiecenter

Hanterar alla kundförfrågningar om kliniska studier som inkommer Karolinska Universitetslaboratoriet. Är ett service- och kompetenscentrum inom studier för laboratoriemedicin som förmedlar stöd från Karolinska Universitetslaboratoriets (KUL) experter och forskare för rådgivning till kunderna.

 • Tillgängliggör KUL:s infrastruktur
 • Remissflöden
 • Projektdesign
 • Individuell preanalys anpassad för forskaren/studien
 • Datauttag/menprövning

Biobank och Studier (BoS)

Är en service, utveckling och kompetenscentrum inom operativ biobankning och preanalys.
Ansvarar för driften av en regional core-facilitet för sjukvårdsintegrerad biobankning (PreBio).  Enheten hanterar det operativa arbetet kring insamling, lagring och uttag av prover för forskning via PreBio.

BoS tillhandahåller service vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge, på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset samt ett trettiotal provtagningsenheter inom Stockholmsregion.