Biobank Sverige: Snabbspår för studier kopplade till covid-19

  Förtur för ansökningar gällande studier kopplade till covid-19 gäller både hos Läkemedelsverket, Etikprövningsmyndigheten och inom Biobank Sverige. Läs mer på Biobank Sveriges nyhetssida: Covid-19: Förturshantering av biobanksansökningar i samband […]