Etikprövningsmyndigheten gör förändringar i sin ärendehantering

🔊 Uppläst Etikprövningsmyndigheten anger i ett pressmeddelande att de kommer göra förändringar i sin ärendehantering. Ärendehanteringssystemet Prisma kommer att lämnas då det inte ger det stöd som var avsikten. Ett nytt system ska upphandlas och ambitionen är...