Biobank Sverige: Snabbspår för studier kopplade till covid-19

  Förtur för ansökningar gällande studier kopplade till covid-19 gäller både hos Läkemedelsverket, Etikprövningsmyndigheten och inom Biobank Sverige. Läs mer på Biobank Sveriges nyhetssida: Covid-19: Förturshantering av biobanksansökningar i samband med covid-19...

Snabbspår för studier med koppling till covid-19

Biobanken kommer att prioritera studier/prövningar gällande covid-19 den närmaste tiden. Kontakta gärna biobanken för rådgivning innan ansökan skickas in till EPM. Märk kommunikation och dokument gällande tillgång till prov med covid-19 i kontakt med biobanken.  ...