Instruktioner för att ange forskningshuvudman (inom Region Stockholm) i ansökan till Etikprövningsmyndigheten

Etikprövningsmyndigheten (EPM) och Region Stockholm (genom chefsjurist vid Regionledningskontoret) har nått samsyn i frågan om hur forskningshuvudman ska anges i ansökan om etikprövning. I syfte att förtydliga både den juridiska […]