Så ansöker du om laboratorietjänster i forskningssyfte

För att nyttja laboratorietjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset i forskningssyfte behöver du teckna ett tjänsteavtal. I 6 steg berättar vi hur processen går till vid Biobank och Studiestöd och vad du behöver tänka på.

Steg 1: Du fyller i ansökningsformuläret

Skicka din förfrågan till funktionsbrevlådan studiecenterlab.karolinska@regionstockholm.se så kontaktar studiekoordinator dig med ett ansökningsformulär.

Fyll i ansökan och återkoppla till funktionsbrevlådan tillsammans med efterfrågade bilagor enligt ansökan.

Tjänsteavtal kan ej upprättas förrän etikgodkännande och eventuellt biobanksavtal finns på plats, men det är möjligt att lämna in ansökan i förväg.

Steg 2: Vi validerar din ansökan

Tilldelad studiekoordinator vid Biobank och Studiestöd validerar din ansökan. Detta görs genom att kontrollera att tjänsterna du ansöker om tillhandahålls av laboratoriet samt att all dokumentation som krävs för att initiera en studie är bifogad.

Ifall något saknas blir du ombedd att inkomma med kompletterande information eller dokument.

Steg 3: Godkännande från Medicinsk enhet

Studiekoordinator skapar en initial plan för studien i samråd med dig som kund och skickar därefter ut förfrågningar till berörda verksamheter inom laboratoriet för godkännande.

Vid avslag kontaktas du av studiekoordinator för besked.

Steg 4: Upprättande av avtal

När studien är godkänd internt kan tjänsteavtal upprättas.

Signering sker elektroniskt via Scrive webtjänst, men vid behov kan wet-ink signering erbjudas.

Du får kopia på det signerade avtalet via e-post eller brev.

Steg 5: Inför start av studie

När avtalet är signerat och klart skapar studiekoordinator de förutsättningar som överenskomna tjänster kräver, så som studiekombika, remisser samt ev. IT-anpassningar för beställning och svar mm. Under denna tid sker en tät dialog med dig som kund för att skapa och säkerställa att allt är förberett inför start.

Steg 6: Inför start av studie

Du kan starta upp studien på överenskommet startdatum när alla förutsättningar är på plats.

Kontakta oss vid frågor

E-post: studiecenterlab.karolinska@regionstockholm.se

För information på engelska, se:

How to apply for laboratory services for research (English version)